Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Tímto dokumentem Ti jako správce osobních údajů –  Lída Dubinská, adresou Husovo náměstí 58/8, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 06268340, (dále jen „Lída Dubinská“) – poskytuji  informace o zpracování osobních údajů a Tvých právech souvisejících s daným zpracováváním.

 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

 

Realizace marketingových aktivit

 

Účel zpracování:

zasílání informací, včetně informování o nejrůznějších produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání.

 

Popis účelu zpracování:

Tvé  osobní údaje jsou použity pro nejrůznější informační sdělení, zasílání akcí, soutěží, odebírání novinek, příležitostné reklamy či zasílání přání. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

 

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování mě opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsi mi udělil(a). Pokud jsi mi  svůj souhlas neudělil(a), nebudu pro tento důvod Tvé osobní údaje zpracovávat.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracovávám:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje,  komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

 

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

 

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžu  poskytnout:

Marketigové agentury, provozovatel serverů,

 

Tvé  osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

 

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Tebe.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem. Přísahám! :D

 

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Ostatní informace Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Třeba tu rozjedu děsně vážnou a zajímavou komunikaci, jeden nikdy neví! :))